Ny lokalråds og støtteforenings bestyrelse

Tak for opbakningen og fremmødet til lokalrådets og støtteforeningens generalforsamling

Tak for indsatsen til dem der går ud af bestyrelsen, tak til dem der trådte ind, og tak til dem der fortsætter.