Grønbjerg Langelund Lokalråd

Hvad er lokalrådet?

Lokalrådet er en sammenslutning af de forskellige foreninger som varetager områdets interesser over for myndighederne, men samtidig binder vi også de forskellige foreninger og deres aktiviteter sammen. Lokalrådet er et forum hvor alle foreninger i lokalområdet såvidt muligt er repræsenteret

Hvad laver lokalrådet?

Lokalrådet står som garant for arrangementer f.eks. det årlige loppemarked, Sct. Hans, fastelavn, fællesspisning og aktiv dage som er vores sommerfest. Arrangementerne planlægges af nedsatte arbejdsgrupper.

Lokalrådet er også bindeled imellem Vejle Kommune og Grønbjerg-Langelund. 

Lokalrådet for Grønbjerg-Langelund har bl.a. Til opgave at forestår vedligeholdelse og reparationer af bålhytten i Langelund, samt infotavler, dette er en del af Omme Å projektet. Derudover er opgaven at varetage de fælles interesser der er i området, at hjælpe hinanden med større arrangementer, få søsat nye tiltag på tværs af foreninger og søge finansiel støtte til disse. Lokalrådet er ligeledes bindelied /samarbejdspartner med Vejle kommune.

Har du en god ide?

Syntes du der er noget Grønbjerg Langelund mangler, for at gøre det endnu mere attraktivt at bo i Grønbjerg-Langelund området? Så kontakt endelig en i lokalrådet og lad os vide det, og vi skal se hvad vi kan gøre.

Måske du har lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne?

Sammen kan vi meget.

Baggrund

I 2009 så Lokalrådet for Grønbjerg-Langelund for første gang lyset officielt.

Formændene for egnens forskellige foreninger gik sammen i et styrket fællesskab og dannede Lokalrådet, hvor en udenforstående skulle sidde som formand. På denne måde kunne man, binde de forskellige foreninger og deres indbyrdes samarbejde sammen, ligesom en paraply.