Årshjul

2

Årshjulet

Kære lokale samfund,

Vi vil i Grønbjerg Langelund Lokalråd gerne tage et øjeblik af jeres tid til at præsentere noget, der ikke kun vil styrke vores fællesskab, men også skabe et bedre og mere sammenhængende lokalsamfund for os alle: årshjulet.

Årshjulet er ikke blot et simpelt kalenderår, det er et symbol på vores engagement, samarbejde og vision for vores lokalsamfund. Det giver os ikke kun et overblik over de begivenheder og aktiviteter, der finder sted i vores område, men det skaber også en platform for os alle til at bidrage og forme vores fælles fremtid.

For lokalrådet er årshjulet et redskab til at planlægge og koordinere vores indsats. Det giver os mulighed for at identificere og prioritere vigtige initiativer, samt sikre, at vi arbejder sammen i en retning mod vores fælles mål. Med årshjulet kan vi undgå overlapninger, sikre effektiv ressourceudnyttelse og skabe større synlighed omkring vores arbejde.

Men årshjulet er ikke kun for os i lokalrådet. Det er også for jer - vores lokale befolkning. Det giver jer mulighed for at se, hvad der sker i vores område, hvornår det sker, og hvordan I kan engagere jer og bidrage. Årshjulet er en invitation til at deltage aktivt i udviklingen af vores lokalsamfund, hvad enten det er gennem frivilligt arbejde, deltagelse i arrangementer eller komme med forslag til nye initiativer.

Så lad os sammen omfavne årshjulet som et redskab til at forme vores fælles fremtid. Lad os samarbejde, engagere os og arbejde hånd i hånd for at skabe et lokalsamfund, vi alle er stolte af at være en del af.

Tak.

Har man lyst til at skrive sig op, kan man sende en mail til nedenstående kontakt person eller den ansvarshavende på det enkelte arrangement. Man er også velkommen til at sende navn og telefon nummer og skrive sig på tilkaldelisten (så kan man blive ringet eller skrevet til med kort varsel om man har mulighed for at træde til).

Kontakt person

Caroline Gunnerlund Grønbjerg Langelund Lokalråd - Medlem