Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA

Bestyrelse:
Formand :
Søren Søndergård 4061 6166
Sekretær : Søren Søndergård 4061 6166
Næstformand : Per Hansen 2872 0668
Vandprøver : Per Hansen 2872 0668
Kasserer : Søren Grøn 2973 0035
Tilsyn Vandværk : Preben Klausen 2025 4252
Tilsyn Vandværk : Jan Skaarup 4095 1448
Salg af vand : Preben Klausen 2025 4252
Mail : p-klausen@altiboxmail.dk

Oplysninger om Vandværket:
Navn : Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA
Privat fælles vandværk
Beliggende : Gammelbyvej 31
Bygget : 1985
Indvindingstilladelse : 75.000 m3
Årlig udpumpning : 70.000 m3
Temperatur : 9 gr. C
(ved udpumpning)
Antal forbrugere : 210
Indvinding : Tvilling boring, dybde: 87 m
Ny boring 2011, dybde: 87 m
Filtrering + iltning : Forfilter + Efterfilter
Resevoirbeholdning : 180 m3
Vandprøver : 6 gange årligt


Vedtægter : Vedtægter (2019) som PDF
Takster : Takstblad (2023) som PDF
Regulativ : Skabelon standardregulativ som PDF
Regulativ : Skabelon standardregulativ som WORD
Persondatapolitik : 05_persondatapolitik.pdf
Ved flytning : Meddelelse til Give vandværk
2122 4880 - ma, ti, on, to
kontakt@midtregnskab.dk


Hvordan er vandet
(Prøveudtagninger 27. juli 2023)

Disse værdier stammer fra prøve udtaget på vandværk.

Coliforme bakterier : 0 CFU/100ml
E. coli : 0 CFU/100ml
Kimtal ved 22 grader : 0 CFU/ml
Jern : 6 µg/l
Farvetal-Pt : 1.6 mg/l
Prøvens klarhed : 0.08 FNU
Prøvens lugt : Ingen lugt
Prøvens smag : Diskret
Vandtemperatur (Feltmåling): 10 gr. C
pH (= Hårdhed) : 7.49 pH
Ledningsevne : 290 µS/cm
Iltindhold : -

Der kan ses flere detaljer om indholdet i prøverne i PDF filerne herunder.
Bemærk at der i flere af filerne er data både fra prøver ved vandværket og et sted på ledningsnettet: