Udlejning af hal + aula + kantine (private), mødelokale