Om os

Om Grønbjerg Langelund Info

Grønbjerg Langelund Info blev stiftet den xx. marts 20xx.

Grønbjerg Langelund Info er en flerstrenget forening med flere forskellige aktiviteter. 

Grønbjerg Langelund Info ledes af en bestyrelse på xx medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i xx måned. Vedrørende vilkår om stemmeret og valgbarhed henvises til Grønbjerg Langelund Infos vedtægter. Bestyrelsen er p.t. opdelt i følgende poster: Intern formand, ekstern formand, kasserer og sekretær. Herudover er valgt en suppleant, der både deltager i bestyrelsesmøder og i bestyrelsesarbejdet.

Hver aktivitet har sit eget Aktivitetsudvalg, der står for "den daglige drift". Der afholdes et årligt aktivitetsmøde, hvor de tilknyttede medlemmer vælger medlemmer til Aktivitetsudvalget. Der skal vælges mindst tre personer.

I øjeblikket har Grønbjerg Langelund Info følgende aktiviteter: Gymnastik, Svømning, Volleyball, Aktive Ældre, Idræt i dagtimerne, Motionscykling, Løbeklub, Stavgang, Petanque, Square Dance og Fitness. Man kan finde flere oplysninger om de enkelte aktiviteter ved at klikke på aktiviteten i bjælken øverst på siden.

Grønbjerg Langelund Info nyder godt af en fantastisk indsats fra vores mange frivillige, som hjælper med mange forskellige ting afhængig af tid og interesser. 

Her kan du se, hvordan Grønbjerg Langelund Info er organiseret:

Indsæt f.eks. PDF med flere oplysninger om Grønbjerg Langelund Info.

Formand