28 nov
2023
  • Tirsdag, 16.00 – 18.00
  • Elkjær Hal og Multihus Aula

Kaffe med borgmesteren 2023

Få indflydelse på lokalområdets udvikling og fremtid. Deltag i denne samtale om Grønbjerg/Langelunds og omegns udvikling med borgmesteren. Det er en chance for at påvirke og forme det lokalsamfund, man er en del af. Grønbjerg Langelund lokalråd vil også være repræsenteret på dagen.

Det er en fremragende mulighed for både borgere og virksomheder i Grønbjerg/Langelund og omegn at deltage i denne form for fællesmøder, hvor de kan udtrykke deres interesser, bidrage til lokalsamfundets fremtid, og til at få indflydelse på deres område og kommunens udvikling. Dette er et positivt skridt i retning af at skabe en bedre og mere levende kommune.

Men hvad helt præcist kunne man snakke med borgmesteren om?
Jo, det kunne jo være børnepasnings mulighederne, skolen, asfalten på vejene, cykelstier, indkøbsmuligheder, erhverv, naturstier, biodiversiteten, og så videre.

Borgmesterens initiativ med disse kaffemøder viser en åbenhed for at lytte til borgernes bekymringer og ideer, og en vilje til at samarbejde med lokalsamfundet og tage deres input alvorligt. At skabe en uformel og afslappet atmosfære kan bidrage til at skabe en åben dialog mellem borgmesteren og deltagerne. Det kan være med til at skabe tillid og sikre, at vigtige emner bliver taget op.

Mødet den 28. november fra kl. 16-18 er en oplagt mulighed for at deltage i denne samtale om Grønbjerg/Langelunds udvikling. Det er en chance for at påvirke og forme det lokalsamfund, man er en del af.

Kaffe Møde Med Borgmesteren 28 11 23