glinfo.dk
Information om Grønbjerg - Langelund området
Ønsker du at tilmelde eller framelde email nyhedsbrev fra GLINFO, så send email til info@glinfo.dk og skriv Tilmeld eller Frameld i Emnefeltet. Hvis du ikke sender fra den adresse du ønsker at tilmelde, så angiv også email adressen.

Hvad sker en uge frem

26. okt - Kreativ Værested, Elkjærskolen, GLIF
28. okt - Halloween, GLOOB
30. okt - Bankospil/Andespil, GLOOB

Se hele KALENDEREN. Hvis der findes yderligere information om arrangementet, kan du se det ved at klikke på de enkelte arrangementer i kalenderen.

Det lokale vejr


Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

Projekt "Udendørs forsamlingshus"

Skrevet 12. oktober

Der sker ting og sager ved Elkjærhallen!

Lørdag d. 8. oktober var der stor aktivitet ved Elkjærhallen, her havde 6 mænd sat hinanden stævne, der skulle startes på byggeriet af Bålhytten.

Under kyndig ledelse af Preben og Hans, gik byggeriet stort set uden de store overraskelser, et par små justeringer hist og her måtte der dog til, men så er det godt at vide, at det er dygtige og erfarne folk der er på sagen.

De første mødte allerede op kl. 08.00, de gik i gang med at lægge puslespillet ud, og få overblik over alle stolper, spær og bjælker.

Derefter gik det stærkt, stolper blev rejst, bjælker lagt på, spær kom op og det hele blev til sidst samlet i toppen.

Til sidst kom Margrethe Sand forbi med en utrolig smuk krans som blev hængt op, og det arbejdende folk tog sig en velfortjent øl/sodavand, mens de kunne nyde synet af deres hårde arbejde.

En stor tak til de seks mænd der knoklede hele dagen, og en stor tak til Margrethe for den smukke krans.

Nu afventer vi næste etape, hvor der skal beklædning og tag på hytten.

  

Se mange flere billeder på: http://glinfo-galleri.glinfo.dk/#!album-2

Ung landsbylift informationsmøde

Informationsmøde i Karlskov 6. oktober.
Se indbydelse.

Min Landsby app

Ødsted-Jerlev lokalråd inviterer til informationsmøde om "Min Landsby app" 3. november.
Se indbydelse.

Puljemidler: Støtte til et sundere lokalsamfund

Skrevet 30. september 2016

Lokalrådet er blevet gjort opmærksom på nedenstående pulje.
Måske kunne denne pulje være noget for jer:

http://uibm.dk/puljer/aktuelle-puljer/stotte-til-et-sundere-lokalsamfund

Fællesspisning

Skrevet 21. september 2016

Links til et par artikler i Give Avis

Skrevet 7. september 2016

Artikel om Det udendørs forsamlinshus

Artikel om Aktiv dage

Aktiv dage 2016

Skrevet 7. september 2016

2016 var ingen undtagelse, igen i år bød Grønbjerg-Langelund på masser af aktiviteter til ”Aktiv dagene”. Den lokale sportsfest blev i år afholdt fredag d. 26/8 og lørdag d. 27/8. Programmet var spækket med aktiviteter for en hver smag....

- Læs hele artiklen her -

Og se mange billeder i: http://glinfo-galleri.glinfo.dk/#!album-3

Projekt "Udendørs forsamlingshus"

Skrevet 4. september 2016

Projekt "Udendørs forsamlingshus" er et langsigtet projekt, med mange delprojekter, nu var turen kommet til den del der hedder Bålhytte og shelters.
Bålhytten kommer til at kunne rumme ca. 70 personer.

Bålhytten bliver ottekantet, hvor de fire af siderne vil have større udhæng, hvor der er plads til borde og bænke.
Der vil blive faste bordebænkesæt i de fire udhæng ned mod skolen.
Bålhytten er tænkt som samlingssted for alle. Skolen kan bruge den som undervisningslokale.

Pengene til byggeriet er fundet ved hjælp af fonde, kommunen, bålhytteaktier og lokale ildsjæle og firmaer der har støttet op omkring projektet.
Alt arbejde på projektet er frivilligt, kun materialer betales der for.

Fra at have været et projekt på tegnebrættet, er projektet nu gået ind i næste fase, og selve byggeriet er gået i gang.

Onsdag d. 31/8 2016:
1. spadestik. Datoen som vi længe havde ventet på, der skulle det første spadestik tages.
Projektgruppen havde sat folk stævne ved hallen, med gratis grillpølser og brød, kl. 17.30. Dette tilbud var der 60-70 personer der havde taget imod, og aftenen forløb helt som den skulle.
kl. 18.15 holdt Knud en lille tale, og herefter tog skolelederen, Eivind, det første spadestik. Efterfølgende blev folk til flere grillpølser og hygge. TAK til alle der mødte op :)

Fredag d. 2/9 2016:
Så var der 5 mand der var mødt op i arbejdstøj, hullerne skulle støbes. Humøret var højt, og Overbygherren Preben havde helt styr på tropperne :)
Trods en times forsinkelse fra betonbilens side, så var folkene klar og ikke til at stoppe.
Nu skal projektet så vente lidt, da beton skal have lov til, at hærde op inden sttolper og tømmer sættes op.

En stor tak til de fremmødte arbejdsmænd. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Er der nogle der endnu ikke har fået tilbuddet om, at give en hånd med, så må de meget gerne skrive/ringe til os, snakke med os, stoppe os på gaden, vinke til os, eller på anden måde kontakte os, for vi kan ALTID bruge en ekstra hånd, om det så er til kagebagning og kaffebrygning, så er det også en vigtig del af vores alle sammens projekt.

Du kan se flere billeder fra projektet på:
http://glinfo-galleri.glinfo.dk/#!album-2

Bålhytte - Første spadestik

Skrevet 1. september 2016

Her er lidt billeder fra første spadestik arrangementet 31. august.
Billederne er modtaget fra Give Avis. Så hold godt øje med avisen i den kommende tid - der kommer nok en artikel.

   

   

Midler til Stærke fællesskaber / Landsbyklynger

Skrevet 9. februar 2016

Som vi beskrev på vores opstartsmøde i starter af januar – har vi i år dedikeret en del af Udviklingspuljen til en Pulje til Stærke fællesskaber / Landsbyklynger. Ideen med at skabe denne mulighed er, at støtte jer, hvis i ser et formål i et tættere samarbejde med en anden landsby(er), for i fællesskab at give nye muligheder til f.eks. jeres unge.

Jeg har vedhæftet ansøgningsskema og kriterier. I kan også finde dem på hjemmesiden her: http://www.lokalsamfund.vejle.dk/Puljer-.aspx

Hvis i har spørgsmål er i meget velkommen til at skrive eller ringe til mig.

 Ansøgningsskema Klynger 2016
 Kriterier Stærke fællesskaber - landsbyklynger

Venlig hilsen

Lars S. Kastberg Projektudvikler | Byer & Land
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 76 | M: 30 61 05 04 | E: LAKJE@vejle.dk

------------
Lokalrådet

Kommuneplantillæg

Skrevet 17. januar 2016

Hermed offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr. 36 med tilhørende miljøvurdering for udlægning af vindmølleområde ved Svindbæk langs den Midtjyske Motorvej i Vejle Kommune. Forslaget er i offentlig høring til og med den 2. marts 2016.

 Følgebrev

Kære lokale netværk i Vejle Kommune

Skrevet 14. december 2015

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati ønsker at fremme borgerprojekter i lokalsamfund og landdistrikter i 2016. Derfor inviterer kommunen lokalrådene og folk med projektidéer til en januar orientering om det nye budget, og de muligheder det rummer for jer.

Tilmelding til Hanne Steen Andersen: Telefon 76 81 22 77, mail HASAN@vejle.dk. Senest mandag den 11. januar 2016.

Tid: 14. januar 2016 kl. 17.30 – 19.00.
Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Dagsorden

  • Orientering om puljer og borgerprojekter i 2016. Overskriften er ”Flere midler, nye muligheder”. Mulighed for at drøfte ideer til nye tiltag.
  • Flygtninge i centerbyer og landsbyer. Aktivt medborgerskab. Også Vejle Kommune får flere flygtninge som skal fordeles. Orientering om hvad kommunen gør i forhold til landområderne.
  • Nye tiltag fra ULN i 2016. EPO til landsbyer og Landsbyklynger.
Mødet afholdes af Projektudvikling, Teknik & Miljø i samarbejde med Jobcenteret. Lars Kastberg, Peter Sepstrup, Connie Nøhr og Hanne S. Andersen deltager i mødet og vil stå til rådighed for at drøfte konkrete projektmuligheder og ansøgninger.

Mødet er åbent for alle: Hele lokalrådet. Projektmagere. Ildsjæle. Erhvervsfolk. Vi håber du vil formidle invitationen videre til så mange som muligt.

Venlig hilsen Peter Sepstrup Projektudvikling | Byer og Land Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle T: 76 81 22 75 | M: 21 29 17 82 | E: pekse@vejle.dk

brevikon.JPG  Nyhedsbrev ULN dec 2015

Invitation til dialogmøde vedr. nye affaldsordninger i Vejle Kommune

Skrevet 13. november 2015

Banner

Brev  Invitation til dialogmøde

mvh Lokalrådet

Høring om nytænkning af den kollektive trafik - herunder tilpasning af kørselsomfang

Skrevet 12. november 2015

Brev  Høringdbrev - lokalråd

Brev  Beskrivelse af ændringer i den kollektive trafik

mvh Lokalrådet

Grønt forum - årsmøde

Skrevet 9. november 2015

Få indflydelse på den grønne udvikling i dit lokalområde!

Brev  Pressemeddelelse

Brev  Invitation

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 – Særligt værdifulde landbrugsområder

Skrevet 1.november 2015

Følgebrev fra kommunen

Annonce på kommunens hjemmeside

Nedrivning og renovering af bygninger i landsbyer og landdistrikter.

Skrevet 20. oktober 2015

Kære lokale netværk
Teknik & Miljø forvaltningen går nu i gang med at prioritere bygninger til nedrivningspuljen i 2016.

Lokalrådet har igen mulighed for at indsende forslag til nedrivningspuljen som supplement til tidligere fremsendte. Kommunen modtager kun forslag, hvor ejeren er en del af ansøgningen. Dvs. I har talt med ejeren og har en skriftlig accept på, at de ønsker at søge puljen. Forslag sendes til Søren Nellemann, sorne@vejle.dk senest den 4. november.

Kriterier for at komme i betragtning til puljen vedhæftet.

Baggrund
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har gennem nogen tid haft fokus på forskønnelse af bygninger i landsbyerne. Udvalget har skabt en længe savnet nedrivningspulje og de første effekter begynder at vise sig.

Nu bliver der ryddet op. En af de største succeser er at Ågård Mølle i Ågård Gravens nu bliver revet ned. Større tryghed og en smukkere by er de to ting politikerne har lagt vægt på forbindelse med nedrivningen af Ågård Mølle. Møllen er én ud af fem bygninger, som rives ned i 2015 for at skabe smukkere landsbyer i Vejle Kommune.

Udvalget vil bidrage til forskønnelse af landsbyerne ved at prioritere midlerne i nedrivningspuljen ud fra følgende kriterier

  • At bygningerne er i så dårlig tilstand at nedrivning er den bedste løsning
  • At nedrivningen vil gøre en stor og væsentlig forskel i lokalområdet
  • At bygningen er meget synlig fx i bybilledet
  • At ejerne har en plan for udvikling af området efter nedrivningen
Venlig hilsen

Peter Sepstrup
Projektudvikling | Byer og Land
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 75 | M: 21 29 17 82 | E: pekse@vejle.dk

Se nærmere i dette vedhæftede dokument

Følgende info har jeg fået fra Vejle spildevand!

Skrevet 1. oktober 2015

Vejle spildevand er igang med, at udskifte pumpestationen ved Elkjærvej (regnvandsbassinet). Pumpestationen skal fremover pumpe spildevandet fra Langelund og Grønbjerg til Give renseanlæg.

Det giver os mulighed for at nedlægge Langelund renseanlæg, som er et gammelt anlæg.

Det har hele tiden været planlagt at vi senere på året 2015 skulle ned og udskiftet stationen. For at kunne koble stationen til den nye trykledning, som blev lagt i forbindelse med første omgang, er vi nødt til at grave lidt i Elkjærvej. Jeg forventer, at gravearbejderne i selve Elkjærvej kan afsluttes i næste uge, eller ugen efter. Hvor der vil blive åbnet for trafikken igen. Men asfalten kommer formentlig først på i uge 46.

Vi vil i Langelund, på Åvænget (mellem nr. 10 og nr. 20) skulle igennem samme proces, hvor vi fornyer den eksisterende pumpestation og adskiller vej- og spildevand i 2 systemer. Her forventer jeg, at vi skal lukke den del af Åvænget i perioden uge 41 til uge 46.

Når disse arbejder er afsluttede og vi har etableret en ny pumpestation på selve Langelund renseanlæg, vil Langelund renseanlæg blive nedlagt. Det skal ske i år.

I er velkommen tilbage hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Venlig hilsen
Finn Reese
............................................
Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20, 7100 Vejle
Direkte tlf.: 7641 3741
Mobil: 2912 2625
E-mail: mailto:finre@vejlespildevand.dk

Nyt for lokale netværk

Skrevet 24. september 2015

Se -- Nyhedsbrev -- fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Indkaldelse af ideer og forslag ‐ Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej.

Skrevet 23. september, 2015

Se Høringsbrev fra Vejle Kommune

INFO OMKRING NEDRIVNING ELLER RENOVERING

Skrevet 18. september, 2015

I foråret åbnede Vejle kommune muligheden for, at vi som lokalsamfund, kunne ansøge om nedrivning eller renovering af bygninger, der på enten den ene eller den anden måde, skæmmer bybilledet i vores lokalområde.

Spørgsmålet blev sendt ud til jer, og der kom forslag ind omkring to ejendomme, den ene på Hovedgaden i Grønbjerg, og den anden et gammel stråtækt hus i Langelund, begge med ønske om nedrivning.

Forslagene blev, sammen med dokumentation for ejendommenes tilstand, sendt til kommunen. Nu her efter sommerferien har jeg så modtaget følgende svar fra Søren Nellemann.

Venlig hilsen
BetinaHej Betina

Afgørelsen som blev truffet af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati før sommerferien er at der ikke blev afsat midler til de 2 ejendomme som lokalrådet i Grønbjerg-Langelund havde foreslået. De midler der er til rådighed bliver brugt på 3 andre ejendomme.

Generelt var der ansøgninger om støtte til mere end 30 ejendomme og det var kun muligt at imødekomme nogle få af disse. Endvidere er det nødvendigt at have ejerens samtykke for at vi kan nedrive en ejendom. Derfor har vi også forsøgt at kontakte ejerne af de to ejendomme I havde foreslået. Men det lykkedes ikke at få kontakt via telefon eller post.


Venlig hilsen
Søren Nellemann
Byplanlægger| Plan
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 47 | E: sorne@vejle.dk

2 mails fra Vejle kommune

Skrevet 19. september, 2015

EN EKSTRA HÅND TIL LOKALE ILDSJÆLE!

Resten af 2015 (foreløbigt), sætter vi fokus på hvordan vi kan hjælpe ildsjæle lidt mere. Derfor giver vi jer muligheden for, at få sparring på jeres ideer. Vi kan tilbyde, at vi hjælper med videreudvikling af jeres ideer hvis der er behov. Hvor i kan komme ind til os og vi holder et møde. Her vil i også kunne få input til evt. finansiering gennem fonde.

Så tilbyder vi sparring i forhold til jeres ansøgninger-i skriver og vi læser dem igennem og sammen kigger vi så på om noget skal laves anderledes.

Sammen med muligheden for at melde sig til UPFRONTNET, håber vi at det vil give flere lyst til at starte projekter.

UPFRONTNET.dk

Fra i dag kan alle foreninger i Vejle kommune melde sig til på Upfrontnet.dk, gennem siden www.lokalsamfund.vejle.dk

Vejle kommune har oprettet et abonnement, der gælder for alle kommunens foreninger.

På siden finder i værktøjer (håndbøger, vejledninger, checklister, skabeloner m.m.) som dækker faserne i projektarbejdet: idéudvikling - Projektplanlægning og organisering - Fundraising - Projektgennemførelse, og en tilskudsdatabase der er lavet specielt til det frivillige foreningsliv. Ligeledes er der en fundraising guide der henvender sig til alle, der på frivillig basis har behov for at rejse penge til et projekt, en anskaffelse eller en aktivitet.

Venlig hilsen
Lars Kastberg
Projektudvikler,
Teknik og miljø
Land og by
lakje@vejle.dk
76812276

Kreativ værested

Skrevet 19. august, 2015

Første dag i denne sæson er onsdag d. 9. september kl. 18.30. Det foregår på Elkjærskolen.
Man dyrker sin hobby og samtidig er der hyggelig samvær med snak og kaffe.
Der er kreativ værested en aften hver anden uge.

Træningstider i GLIF 2015-2016

Skrevet 18. august, 2015

Se træninstider her

Debat om Kommuneplan 2017 for Vejle Kommune

Skrevet 12. maj, 2015

Se dette debatoplæg fra Vejle Kommune
Oplæg

Planstrategi

Skrevet 16. marts, 2015

I det følgende link kan ses en udgave a Planstrategi 2015 Vejle kommune og Trekantområdet

Velkomst til nye borgere

Skrevet 17. juni, 2014

Vi vil stadig gerne ud at byde vore nye borgere velkomne med en pakke indeholdende velkomstfolder, gaver og gavekort fra lokale handlende og foreninger,
MEN det kræver at du fortæller os når du får en ny nabo Dette kan ske til:
Betina Jensenb.boye1977@gmail.com2148 3242

Lokalrådet

Hjertestarter

Skrevet 8. maj, 2012

Vi har nu fået vores hjertestarter fra TRYG-Fonden, den er netop blevet hængt op ved indgangen til Elkjær Hal/Multihus. Se mere om hjertestarternetværket her http://www.hjertestarter.dk/

Hjertestarteren kan være med til at redde liv, men den gør det jo ikke alene, den er et redskab som sammen med livgivende førstehjælp er alt afgørende i de første minutter. Ser mere på ovenstående hjemmeside.

Har du spørgsmål til hjertestarteren, eller kunne du tænke dig at komme med når TRYG fornden i 2013 igen arrangererer førstehjælps kursus, så kontakt Irene Hundebøl på Hundebol@mvb.net.